Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2316/1999 w odniesieniu do wykorzystania obszarów odłogowanych w Szwecji na rok gospodarczy 2003/04