Písomná otázka E-009800/11 Petru Constantin Luhan (PPE) Komisii. Potreba silnejších represívnych opatrení na úrovni EÚ pre pedofilov – recidivistov