Vec T-115/10: Žaloba podaná 4. marca 2010 — Spojené kráľovstvo/Komisia