Písomná otázka E-003502/11 David Casa (PPE) Komisii. Kultúra podnikania v európskych malých a stredných podnikoch