Písomná otázka E-004620/11 Oreste Rossi (EFD) Komisii. Skryté emisie CO2 priemyselných krajín