Písomná otázka E-5427/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisii. Vplyv zamietnutia návrhu na zmenu a doplnenie smernice 2002/15/ES na verejné financie v Holandsku