Písomná otázka E-006885/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) Komisii. Environmentálne označenie produktov rybného hospodárstva