OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Rámec pre novú generáciu inovatívnych finančných nástrojov - dlhová platforma a platforma vlastného imania EÚ