Písomná otázka E-007997/11 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) Komisii. Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka – preskúmanie úlohy európskych podnikov v súvislosti s porušovaním ľudských práv (II. časť) a vývoz technológií dvojakého použitia