Charta základných práv Európskej únie - HLAVA II - SLOBODY - Článok 16 - Sloboda podnikania