Písomná otázka E-001517/11 Antolín Sánchez Presedo (S&D) Komisii. Uznávanie diplomov technikov v odbore rádiológia