Písomná otázka P-011246/10 José Bové (Verts/ALE) Komisii. Toxicita geneticky modifikovanej kukurice MON810