Písomná otázka E-3226/10 Theodoros Skylakakis (PPE) Komisii. Riešenie chronického problému rozdielu v produktivite medzi USA a Európou prostredníctvom odstránenia vstupných prekážok v inovačných sektoroch činnosti