Písomná otázka E-5146/10 Georgios Papastamkos (PPE) Komisii. Znečistenie rieky Evros