Písomná otázka E-6608/10 Seán Kelly (PPE) Komisii. Výstavba sociálnych bytov a Európska únia