Písomná otázka E-4582/10 Oreste Rossi (EFD) Rade. Líbya: zatvorenie kancelárie UNHCR