Písomná otázka E-3948/10 Derk Jan Eppink (ECR) Komisii. Program dlhopisov spoločnosti Lehman Brothers