Písomná otázka E-011088/10 Nuno Melo (PPE) Komisii. Realizácia osi 1 (Proder)