Závery Rady z  8. júna 2010 o opatreniach na zníženie príjmu soli obyvateľstvom v záujme zlepšenia zdravia – prijatie záverov