Písomná otázka E-2835/10 Nuno Melo (PPE) Komisii. Povinnosti hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z dreva na trh