Zadaj nameščene varnostne konstrukcije pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. maja 2011 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zadaj nameščenih varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih (kodificirano besedilo) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))