Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  11. mája 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))