Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodifikation) (KOM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD))#P7_TC1-COD(2010)0264 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. maj 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/…/EU om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodifikation) EØS-relevant tekst#LISTE OVER BILAG