Ansökningsomgång enligt det fleråriga arbetsprogrammet för 2010 för bidrag till projekt avseende det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för perioden 2007–2013 (Kommissionens beslut K(2010) 607, ändrat genom kommissionens beslut K(2010) 2681)