Sejħa għal proposti skont il-programm multiannwali ta' ħidma għall-2010 għal għotjiet fil-qasam tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TENT-T) għall-perjodu 2007-2013 (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 607 kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 2681)