Výzva k předkládání návrhů v rámci víceletého pracovního programu pro rok 2010 týkajících se grantů v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) na období 2007–2013 (Rozhodnutí Komise K(2010) 607 ve znění rozhodnutí Komise K(2010) 2681)