Vec C-297/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. júna 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt