Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (konzultácia) * Uznesenie Európskeho parlamentu z  18. apríla 2012 o návrhu protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (článok 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))