Písomná otázka P-008810/11 Anneli Jäätteenmäki (ALDE) Komisii. Prieskum európskeho zdravia