Písomná otázka E-008915/11 Rareş-Lucian Niculescu (PPE) Komisii. Americkí investori sťahujú svoje finančné prostriedky z európskych bánk