Písomná otázka E-7311/10 Seán Kelly (PPE) Komisii. Úloha obchodných registrov derivátov vo finančnej regulácii