Štátna pomoc – Francúzsko – štátna pomoc č. SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) – Námorné spojenia Marseille – Korzika prevádzkované spoločnosťami SNCM a CMN – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Text s významom pre EHP