/* */

Písomná otázka E-003757/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisii. Pozitívny vplyv technologického pokroku na vzdelávanie