Písomná otázka E-0081/10 David Casa (PPE) Komisii. Škodcovia stromov