Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Po prekonaní krízy: nový finančný systém pre vnútorný trh (stanovisko z vlastnej iniciatívy)