Písomná otázka P-008917/11 Zigmantas Balčytis (S&D) Komisii. Návrh Komisie postupne viac zosúladiť priame platby poľnohospodárom v celej Európskej únii