Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 887/2011 z  5. septembra 2011 o povolení prípravku Enterococcus faecium CECT 4515 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia: spoločnosť Norel S.A.) Text s významom pre EHP