Rozhodnutie Komisie z 02/12/2010 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5991 - TRITON III HOLDING 6 / WITTUR GROUP) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)