Písomná otázka P-4250/10 Anna Záborská (PPE) Komisii. Rozvod a právna rozluka – definícia manželstva