Vec T-227/12: Uznesenie Všeobecného súdu z  24. októbra 2012 — Saobraćajni institut CIP/Komisia ( „Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody — Verejné zákazky na služby — Vylúčenie žalobcu z účasti na verejnom obstarávaní — Zrušenie verejného obstarávania po podaní žaloby — Zastavenie konania“ )