Písomná otázka E-4176/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisii. Presadenie vzniku osobitných chránených zón pre vtáctvo na súkromných pozemkoch, kanál Segarra-Garrigues – práva a povinnosti európskych občanov