Písomná otázka E-006165/11 David Casa (PPE) Komisii. Narušenie leteckej dopravy v dôsledku vulkanického popola