Eridania zuccherifici nazionali a i. Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. januára 1986. # Eridania zuccherifici nazionali SpA a iní proti Cassa conguaglio zucchero a Ministero delle Finanze a Ministero del Tesoro. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunale civile e penale di Roma - Taliansko. # Spoločná organizácia trhov. # Vec 250/84. TITJUR