Písomná otázka E-8807/10 Willy Meyer (GUE/NGL) Komisii. Právne záväzná zmluva o obchodovaní so zbraňami založená na dodržiavaní medzinárodného humanitárneho práva