Písomná otázka E-0144/10 Andreas Mölzer (NI) Komisii. Protipirátske operácie EÚ v Somálsku