Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1400 z dnia 5 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie estru etylowego kwasu β-apo-8’-karotenowego jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek i podrzędnych gatunków drobiu nieśnego i rzeźnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)