Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1400, 5. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist β-apo-8'-karoteenhappe etüülestri kasutamiseks broilerite, munakanade ning vähemtähtsate kodulinnuliikide nuum- ja munalindude söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)