Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 971/2011 z  29. septembra 2011 , ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré výrobky v sektore cukru na hospodársky rok 2011/2012