Písomná otázka E-009236/11 Ingeborg Gräßle (PPE) Komisii. Transparentnosť pri udeľovaní konzultačných zmlúv EÚ