Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/1999 z dnia 28 maja 1999 r. zmieniająca protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem